Wednesday, 22 September 2010

20.9. Tutkimuksen aihe, tutkimuskysymys ja tutkimusongelma


Aluksi kuultiin Harri Sippolan esitys luovien alojen kehittämisen hankkeista Satakunnassa/ Porissa, ja erityisesti ns. Energiahelmi-hankkeesta. Sitten mentiin läpi tutkimuksen teon alkumetrejä ”The Craft of Research” teoksen pohjalta:

Aivan aluksi:
1.     Kannattaa aina kirjoittaa tutkimussuunnitelma itselleen. Mitä haluaa tutkia? Miksi? Millaisia asioita pitää ottaa huomioon? (ns teoria – aiempi tutkimus – muu kirjallisuus – kohde: keitä – idea tutkimusasetelmasta). Tähän suunnitelmaan voi sitten tutkimuksen kuluessa aina palata, korjata sitä tai tehdä sen pohjalta valintoja ja rajauksia.

2.     Rohkeutta!
-       tutkimuksessa ei ole eikä pidäkään olla itsestään selviä tuloksia. Ongelmat kuuluvat asiaan.
-       Kirjoita koko ajan omat mietteesi – älä vain kopioi ja alleviivaa. Kirjoittamalla nousee esiin uusia seikkoja – ja samalla kasvaa varanto ajatuksia ja ilmauksia.
-       Muista eri alueet
-       Hae apua: puhu työstä toisille – ohjaaja, kollegat
-       Kun ongelmia nousee: niitä pitääkin olla! Ja, vain kokemus opettaa, tekemisen oppii vain tekemällä – siis eteenpäin vain.

Tutkimuksen suunnittelu
1.     Aihe: tarpeeksi spesifi että selviät
2.     Aiheesta => tutkimuskysymykset => tutkimusongelma
3.     Aineisto eli tutkimusasetelma joka kykenee vastaamaan kysymyksiin.

Jälleen: kirjoita, muistiinpanoja, ideoita, tekstinpätkiä siitä mitä mietit, miten asiat liittyvät toisiinsa jne.
Muista: tutkimus ei etene yhtä siivosti ja loogisesti kuin ohjeet – löydät itsesi tekemästä johtopäätöksiä ennen kuin olet kerännyt aineiston; ja usein aineiston analyysi johtaa tutkimusongelman tarkistamiseen.
Tutkimus ryhmätyönä: puhukaa paljon – sopikaa mistä ollaan yhtä mieltä ja missä jokainen voi tehdä omien näkemystensä mukaan – sopikaa työnjaosta.

Tutkimuksen aihe:
Yleensä lähtee liikkeelle kiinnostuksesta johonkin, ns. ”älyllistä kutinaa”, halua selvittää jotain, jokin mikä pohdittaa.
1.     Aloita siitä mikä sinua itseäsi kiinnostaa. (Luovuuden johtaminen)
2.     Listaa 4 – 5 aiheeseen liittyvää aluetta josta haluat tietää lisää.
3.     Valitse näistä se joka kiinnostaa eniten/ joka on tarpeeksi rajattu/ josta tiedät löytäväsi kirjallista jne. aineistoa.
4.     Tällä kurssilla kannattaa valita aihe jossa voi kokeilla ns. laadullisia menetelmiä, etnografiaa, osallistavia menetelmiä, taiteellisen tutkimuksen lähestymistapoja.

Aiheen rajaus:
lisää kiinnostuksen kohteeseen määreitä, kohdenna se johonkin tiettyyn paikkaan, ryhmään, ominaisuuteen jne. (Luovan johtamisen keinot – luova johtaminen IT alan yrityksissä – luovan johtajan ominaisuudet)

Aiheesta kysymyksiin:

Esitä aiheelle kysymyksiä. Hyvä tutkimus lähtee siitä mitä et vielä tiedä, mutta mitä haluaisit tietää.
Helpommat ja taustoittavat: Kuka, mitä, koska, missä?
Varsinaiset pähkinät: Miten, miksi, millainen?

Järjestä kysymykset – niistä voi aueta tutkimuksen osa-alueita, jäsennystä miten edetä.

Kysymys ja sen merkitys:
1.     Nimeä aihe: tutkin _______ .
2.     Esitä kysymys muodossa: tutkin ______, koska haluan tietää _______.
3.     Perustele: tutkin ______, koska haluan tietää _____, jotta voisin ymmärtää ______.

Kysymyksistä tutkimusongelmaan
Tutkimusongelma on kommunikoitavissa muille, ja vakuuttaa ihmiset tutkimuksen merkityksellisyydestä.
Käytännölliset ongelmat ja tutkimusongelma: käytännöllinen ongelma syntyy eletyssä elämässä. Tutkimusongelma syntyy tutkijan päässä, on siis jo käsitteellistä ajattelua.

No comments:

Post a Comment