Tuesday, 7 September 2010

CBM Research Methods course fall 2010

Here is the program for the course and a few basic links. This blog will exceptionally be in Finnish, since all the students in the present course are Finnish-speaking. Spring-term 2011 we will have another CBM Methods course, in English.

8.9. Mitä on tieteellinen tutkimus? - Mitä on taiteellinen tutkimus? Peruskäsitteitä, lähtökohtia, keskustelua, oppaita, tehtävä. (What is scientific research? - What is artistic research? Basic concepts, starting points, discussion, handbooks, a task.) Luentosali 105
20.9. Harri Sippola tulee kertomaan Posekin Kulttuurin ja luovien alojen yrityskehityshankkeesta. Tarkoituksena käyttää hanketta kumppanina ja kohteena metodikurssin tutkimusharjoituksissa. (Harri Sippola tells about the development project for creative and cultural enterprises, which we will use as a subject for research exercises) Taik Ateljee
29.9. Etnografinen tutkimus (Ethnographic research) Luentosali 105
6.10 Interventio tutkimus - taiteellinen, design, toiminta. (Intervetion reearch - artistic, design, action research) Luentosali 105
13.10 Tutkimussuunnitelmat: ryhmissä tehtävä tutkimusharjoitus (Research plans of a research exercise made in groups) Luentosali 241
Myöhemmin sovittavana ajankohtana pidetään tutkimusraporttien esittely ja palautekeskustelu. (On a later date we'll have presentation of research reports and feedback discussion)

Kirjallisuutta:
Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb & Joseph Williams: The Craft of Research. The University of Chicago Press 1995

Linkkejä:
Minäkö tutkija? 
Johdatus laadullisen tutkimuksen metodologiaan
Tuote ja tieto

No comments:

Post a Comment